Vad är kaffekassa?

Kaffekassa är en gemensam kassa eller en samling av pengar som används av ett arbetslag eller en grupp av människor på en arbetsplats för att köpa gemensamma föremål som kaffe, te, mjölk, socker och andra liknande produkter.

Hur fungerar det med kaffekassa?

Varje medlem av gruppen bidrar vanligtvis med en liten summa pengar regelbundet, vanligtvis veckovis eller månadsvis, för att hålla kassan igång. När tillräckligt med pengar har samlats in används den för att köpa förnödenheterna som sedan delas ut till alla medlemmar av gruppen.

Kaffekassan används ofta som ett sätt att främja gemenskap och teambuilding på arbetsplatsen, och kan bidra till att öka produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen genom att skapa en avslappnad och trevlig miljö för anställda att interagera med varandra.

kaffekassan

Kaffekassan kan ha olika regler och rutiner, beroende på arbetsplatsens kultur och traditioner. Det kan till exempel vara så att varje person måste bidra med en viss summa pengar varje vecka eller månad, eller så kan det vara en frivillig insamling där varje person kan bidra efter eget gottfinnande.

Det är också vanligt att kaffekassan används för att köpa andra gemensamma föremål, som till exempel frukt, snacks eller andra små saker som kan vara till nytta för alla på arbetsplatsen.

Social sak med kaffekassan

Kaffekassan kan också fungera som en slags social kontrakt mellan arbetskamrater, där de alla bidrar till att hålla kassan igång och därigenom skapar en känsla av gemenskap och samhörighet på arbetsplatsen. Det kan också vara en bra möjlighet för nya anställda att lära känna sina kollegor och bli en del av teamet.

Det är dock viktigt att notera att kaffekassan inte ska betraktas som en form av tvång eller som en extra avgift som anställda måste betala. Det är frivilligt att delta i kaffekassan, och ingen ska känna sig tvingad att bidra om de inte vill. har ni kaffekassa på ditt jobb?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *